Nannewiid

Buurtzorgteam Nannewiid komt naar u toe.....

Wie zijn wij....

Buurtzorgteam Nannewiid bestaat uit een klein team van 10 deskundige wijkziekenverzorgende en wijkverpleegkundigen.

Waar staan wij voor...

Buurtzorgteam Nannewiid levert persoonlijke verzorging en verpleging thuis als u ernstig ziek bent, na een ziekenhuisopname of als u zelfstandig wilt blijven wonen. Het buurtzorgteam helpt u met de persoonlijke verzorging en het klaarzetten en geven van medicijnen. Ook verrichten wij handelingen op verzoek van uw behandelend (huis) arts of specialist zoals insuline spuiten, wondverzorging, het geven van injecties, of het bestrijden van pijn en het geven van terminale zorg.

Buurtzorg doet meer!

Buurtzorgteam Nannewiid gaat uit van uw eigen mogelijkheden. Iedere client krijgt begeleiding vanuit het team die samen met u kijkt wat er aan zorg nodig is waarbij we ook rekening houden met veranderingen in de toekomst. Daarbij ondersteunen wij ook uw familie en mantelzorgers

Buurtzorg Plus.

Sinds januari 2015 hebben wij een samenwerkingsverband met een ergotherapeut en bewegingstherapeut. Dit wordt ook wel Buurtzorg Plus genoemd. Samen wordt er in kaart gebracht wat het functioneren van thuiswonende clienten belemmert. De behandeling is gericht op verbetering van het dagelijkse functioneren en het bedenken van oplossingen op maat.  Het buurtzorgteam heeft regelmatig overleg met de ergotherapeut en bewegingstherapeut waardoor de lijntjes kort zijn en er veel zorgafstemming mogelijk is. Door vroegtijdig inschakelen van de juiste therapeut wil  het buurtzorgteam de kwalitiet van zorg en leven verbeteren. Buurtzorg Nannewiid werkt samen met Gina Hoeksma van Oefentherapie Friesland en de ergotherapeut Margriet Jorna van Patyna

Werkgebied

Buurtzorg Nannewiid is werkzaam in gemeente de Friese Meren.

De volgende dorpen bevinden zich in ons werkgebied:

Oudehaske, Haskerhorne, Ouwsterhaule, OuwsterNijega, Rohel, Vierhuis, Rotstergaast, Rotsterhaule, Sint Johannesga, Rottum en Vegelingsoord

Wilt u meer weten over Buurtzorg Nannewiid, neem dan contact met ons op.
06 - 10351209
nannewiid@buurtzorgnederland.com